Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Menu
Główna treść strony

Starosta

Krzysztof Ambroziak

tel. (48) 665 11 10
e-mail:starostwo@grojec.pl
Kompetencje Starosty - ustawa o samorządzie powiatowym:

Art. 34.

1. Starosta organizuje pracę zarządu powiatu i starostwa powiatowego, kieruje bieżącymi sprawami powiatu oraz reprezentuje powiat na zewnątrz.

1a. Starosta opracowuje plan operacyjny ochrony przed powodzią oraz ogłasza i odwołuje pogotowie i alarm przeciwpowodziowy.
1b. W przypadku wprowadzenia stanu klęski żywiołowej starosta działa na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
2. W sprawach niecierpiących zwłoki, związanych z zagrożeniem interesu publicznego, zagrażających bezpośrednio zdrowiu i życiu oraz w sprawach mogących spowodować znaczne straty materialne starosta podejmuje niezbędne czynności należące do właściwości zarządu powiatu. Nie dotyczy to wydawania przepisów porządkowych w przypadku, o którym mowa w art. 42 ust. 2.
3. Czynności, o których mowa w ust. 2, wymagają przedstawienia do zatwierdzenia na najbliższym posiedzeniu zarządu powiatu.

Art. 35.

1. Organizację i zasady funkcjonowania starostwa powiatowego określa regulamin organizacyjny.
2. Starosta jest kierownikiem starostwa powiatowego oraz zwierzchnikiem służbowym pracowników starostwa i kierowników jednostek organizacyjnych powiatu oraz zwierzchnikiem powiatowych służb, inspekcji i straży.
3. Starosta sprawując zwierzchnictwo w stosunku do powiatowych służb, inspekcji i straży:
1) powołuje i odwołuje kierowników tych jednostek, w uzgodnieniu z wojewodą, a także wykonuje wobec nich czynności w sprawach z zakresu prawa pracy, jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej;
2) zatwierdza programy ich działania;
3) uzgadnia wspólne działanie tych jednostek na obszarze powiatu;
4) w sytuacjach szczególnych kieruje wspólnymi działaniami tych jednostek;
5) zleca w uzasadnionych przypadkach przeprowadzenie kontroli.


Podmiot publikujący:Starostwo Powiatowe w Grójcu
Odpowiada za treść:brak danych
Wprowadził:Nieznany, data: 05.06.2003 r., godz. 16.15
Ostatnia aktualizacja:Adam Podemski, data: 11.05.2020 r., godz. 10.24
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
11.05.2020 r., godz. 10.24Adam PodemskiZmiana przynależności strony
14.06.2019 r., godz. 08.29Małgorzata WoźniakEdycja strony
25.02.2019 r., godz. 14.29Małgorzata WoźniakEdycja strony
21.11.2018 r., godz. 08.44Małgorzata WoźniakEdycja strony
07.06.2017 r., godz. 12.26Małgorzata WoźniakEdycja strony
17.09.2015 r., godz. 10.11Adam PodemskiEdycja strony
15.09.2015 r., godz. 14.02Adam PodemskiEdycja strony
30.12.2014 r., godz. 12.08NieznanyEdycja strony
30.12.2014 r., godz. 12.06NieznanyEdycja strony
30.12.2014 r., godz. 12.06NieznanyEdycja strony
16.12.2014 r., godz. 08.52NieznanyEdycja strony
08.11.2012 r., godz. 12.40NieznanyUsunięcie powiązania strony z plikiem
08.11.2012 r., godz. 12.38NieznanyPowiązanie strony z plikiem
05.06.2003 r., godz. 16.15NieznanyDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 37714 razy.