Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Menu
Główna treść strony

Zarząd Powiatu

Zarząd Powiatu jest organem wykonawczym powiatu. Rada Powiatu wybiera Zarząd w liczbie 5 osób, w tym starostę i wicestarostę, w ciągu 3 miesięcy od ogłoszenia wyników wyborów przez właściwy organ wyborczy.
Zarząd Powiatu wykonuje uchwały Rady Powiatu i zadania powiatu określone przepisami prawa.

Do zadań Zarządu Powiatu należy w szczególności:
1. przygotowywanie projektów uchwał rady,
2. wykonywanie uchwał rady,
3. gospodarowanie mieniem powiatu,
4. wykonywanie budżetu powiatu,
5. zatrudnianie i zwalnianie kierowników jednostek organizacyjnych powiatu.

Zarząd Powiatu wykonuje zadania powiatu przy pomocy Starostwa Powiatowego oraz jednostek organizacyjnych powiatu, w tym Powiatowego Urzędu Pracy.
Zarząd Powiatu rozstrzyga w formie uchwał wszystkie sprawy należące do jego kompetencji wynikające z ustaw oraz przepisów wykonawczych do ustaw i w granicach upoważnień ustawowych. Oprócz uchwał zawierających rozstrzygnięcia, Zarząd może podejmować inne uchwały, w szczególności zawierające opinie i stanowiska Zarządu.
Inicjatywa uchwałodawcza przysługuje Członkom Zarządu oraz Sekretarzowi i Skarbnikowi.

Zarząd Powiatu rozstrzyga o sposobie wykonania uchwał Rady Powiatu, chyba że Rada określi zasady wykonywania swojej uchwały.

Po upływie kadencji Rady Powiatu Zarząd Powiatu działa do dnia wyboru nowego Zarządu.

Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu między sesjami składa Radzie Powiatu Starosta.

Podstrony:

Podmiot publikujący:Starostwo Powiatowe w Grójcu
Odpowiada za treść:brak danych
Wprowadził:Nieznany, data: 05.06.2003 r., godz. 16.15
Ostatnia aktualizacja:Adam Podemski, data: 11.05.2020 r., godz. 10.23
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
11.05.2020 r., godz. 10.23Adam PodemskiZmiana przynależności strony
12.12.2014 r., godz. 11.10NieznanyEdycja strony
05.06.2003 r., godz. 16.15NieznanyDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 38263 razy.