Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Menu
Główna treść strony

Informacja RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA
Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starostwo Powiatowe w Grójcu
(adres: ul. J. Piłsudskiego 59 05-600 Grójec; numer telefonu: 48/665 11 00).
2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl.
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.
4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia.
6. Dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom.
7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
- dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się
z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych,
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.


Podmiot publikujący:Starostwo Powiatowe w Grójcu
Odpowiada za treść:Starosta Grójecki Marek Ścisłowski
Wprowadził:Małgorzata Woźniak, data: 28.05.2018 r., godz. 07.55
Ostatnia aktualizacja:Adam Podemski, data: 11.05.2020 r., godz. 10.10
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
11.05.2020 r., godz. 10.10Adam PodemskiZmiana przynależności strony
28.05.2018 r., godz. 10.50Małgorzata WoźniakEdycja strony
28.05.2018 r., godz. 08.06Małgorzata WoźniakEdycja strony
28.05.2018 r., godz. 08.06Małgorzata WoźniakEdycja strony
28.05.2018 r., godz. 08.05Małgorzata WoźniakEdycja strony
28.05.2018 r., godz. 08.05Małgorzata WoźniakEdycja strony
28.05.2018 r., godz. 08.04Małgorzata WoźniakEdycja strony
28.05.2018 r., godz. 08.04Małgorzata WoźniakEdycja strony
28.05.2018 r., godz. 08.03Małgorzata WoźniakEdycja strony
28.05.2018 r., godz. 08.02Małgorzata WoźniakEdycja strony
28.05.2018 r., godz. 07.55Małgorzata WoźniakDodanie strony

Strona oglądana: 5168 razy.